Zamknij
REKLAMA
Diagnozowanie oraz naprawa usterek z zakresu automatyki PLC, elektryki i pokrewnych.
StPr/23/0032
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 5 600 PLN

Montaż różnych instalacji i urządzeń. Wykonywanie prac związanych z konserwacją i porządkowaniem istniejących instalacji.
StPr/23/0033
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Montaż instalacji elektrycznych, podstawy automatyki w elektryce – przełącznice faz, podstawy fotowoltaiki. Montaż instalacji mechanicznych. Wykonywanie pomiarów elektrycznych.
StPr/23/0034
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Usuwanie awarii i diagnozowanie przyczyn usterek w systemach klientów. Podstawowa kontrola systemów sterowania, prostych instalacji automatyki. Analiza defektów mechanicznych i elektronicznych powstałych podczas pracy. Tworzenie dokumentacji oraz standardów wspierających rozwiązywanie prostych problemów.
StPr/23/0035
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 700 PLN

prace budowlane na terenie skateparku
StPr/23/0029
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2023
wynagrodzenie od od 25 PLN

Zapewnienie wsparcia w ramach problemów technicznych, sprzętowych i systemów zgłaszanych przez użytkowników zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio; pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów.
StPr/23/0030
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Sprzedaż sprzętu sieciowego, przygotowywanie ofert, kontakty z klientami.
StPr/23/0031
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Przygotowywanie posiłków.
PSZ-ZOPS/15772773
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020