Zamknij
REKLAMA
Sprawowanie nadzoru nad grupą pracowników, organizacja i koordynacja ich pracy, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu, prowadzenie załadunków i rozładunków zgodnie z zamówieniami zleconymi przez kierownictwo, dbanie o bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie procedur BHP.
StPr/21/0024
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Wykonywanie wszelkich prac przy regeneracji kegów.
StPr/21/0018
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowywanie posiłków.
PSZ-ZOPS/15772773
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020